Algemene voorwaarden van Labelzz

Concept store

Wisselend assortiment

DWRS schoenen

Wijchens servies

03.09.2022

Herroepingsrecht

1.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen 10 dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Artikel in de uitverkoop/ sale kan niet geruild of retour worden gebracht.

1.2 Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn.

1.3 Bij retournering in de winkel, conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Labelzz het aankoopbedrag terugbetalen.

Prijzen en betalingen

2.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euroā€™s, inclusief BTW.

2.2 Betaling dient te geschieden op een door Labelzz aangeboden betaalwijze. Labelzz kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Labelzz is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden.